درباره ما

ما که هستیم

شرکت تبریز ساختمان

ساخت و ساز یکی از مهمترین فعالیت هایی است که زمان بر بوده و نه تنها باید توسط افراد متخصص و با تجربه انجام گیرد بلکه نظم و صبوری در این حرفه، حرف اول را خواهد زد. اما قطعا در دست گرفتن چنین پروژه های عمرانی برای شما سخت و طاقت فرسا خواهد بود و چه بهتر که یک تیم حرفه ای در کنار شما حضور داشته باشد تا شما بدون نگرانی بتوانید تمامی امور کار را به این گروه بسپارید. تبریز ساختمان در این زمینه شما را یاری خواهد کرد.
تبریز ساختمان تیمی متشکل از مهندسین در رشته های مختلف و مشاورین ساختمان است که کمک می کند تا این گروه بتواند به صورت همه جانبه تمامی امور پروژه عمرانی را پیش ببرد. لذا مشتریان می توانند از ابتدای شروع کار برای بررسی کیفیت ساخت و ساز، انتخاب محل برای احداث بنا، نقشه ساخت و… به صورت رایگان از مشاورین کمک گرفته و تا اتمام کار، از خدمات تبریز ساختمان برخوردار شوند.

حسین فطانت – مدیر عامل

مدیر عامل
درباره ما
  • درباره ما
5

خلاصه

درباره ما !!! تبریز ساختمان تیمی متشکل از مهندسین و مشاورین ساختمان است که کمک می کند تا این گروه بتواند تمامی امور پروژه عمرانی را پیش ببرد