تعرفه ها

خدماتهزار تومان در متر مربع
کاشی کاری۳۵ تا ۵۰
نقاشی۲۵ تا ۳۵
اجرای کناف۱۱۰ تا ۱۳۰
اندود گچ و خاک و سفید کاری۲۵ تا ۳۵
سیمانکاری۲۵ تا ۳۰
دستمزد جوشکاری سنگین۵ تا ۸
دستمزد جوشکاری سبک۷ تا ۱۲
قالب بندی ، آرماتوربندی و بتن ریزی۹۰ تا ۱۳۰
سیم کشی تمام کار ساختمان۲۵ تا ۳۵
دستمزد اجرای نمای کلاسیک۱۵۰ الی ۳۵۰
دستمزد نمای کامپوزیت همراه با زیر سازی۷۵ تا ۱۰۰

کولر :

قیمت تعمییر برد کولر۳۰۰ هزار الی ۱.۵ میلیون‌
هزینه نصب کولر۳۰۰ الی ۴۵۰ هزار

 

آسانسور :