تعرفه ها

خدمات هزار تومان در متر مربع
کاشی کاری ۳۵ تا ۵۰
نقاشی ۲۵ تا ۳۵
اجرای کناف ۱۱۰ تا ۱۳۰
اندود گچ و خاک و سفید کاری ۲۵ تا ۳۵
سیمانکاری ۲۵ تا ۳۰
دستمزد جوشکاری سنگین ۵ تا ۸
دستمزد جوشکاری سبک ۷ تا ۱۲
قالب بندی ، آرماتوربندی و بتن ریزی ۹۰ تا ۱۳۰
سیم کشی تمام کار ساختمان ۲۵ تا ۳۵
دستمزد اجرای نمای کلاسیک ۱۵۰ الی ۳۵۰
دستمزد نمای کامپوزیت همراه با زیر سازی ۷۵ تا ۱۰۰

کولر :

قیمت تعمییر برد کولر ۳۰۰ هزار الی ۱.۵ میلیون‌
هزینه نصب کولر ۳۰۰ الی ۴۵۰ هزار

 

آسانسور :